Vaijerivipu- ja ketjutaljojen määräaikaistarkastus ja huolto

Vaijerivipu- ja ketjutaljojen tarkastus on suoritettava vähintään vuoden välein. Määräaikaistarkastajamme tarkastavat kaikki markkinoilla olevat vaijerivipu- ja ketjutaljat. Ketjutaljoille suoritamme koevedon Yale -koevetopenkillä nimellislujuuteen. Testialue 250-12000 kg.

Lug-all ja Lincoln Hoist -vaijeriviputaljojen määräaikaistarkastuksen yhteydessä suoritamme myös tarvittavat huollot.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä vaijerivipu- ja ketjutaljoihin laitetaan vuosimerkintätarra sekä tehdään tarkastuspöytäkirja.
0