Putoamissuojainten määräaikaistarkastus

Putoamissuojaimet on tarkastettava valtuutetun tarkastajan toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Määräaikaistarkastajillamme on pätevyys tarkastaa kaikki Suomen markkinoilla olevat putoamissuojaimet. Tarkastuksen yhteydessä voimme tarvittaessa vaihtaa mm. tukiköydet ja pylväskenkien nauhat uusiin.

Olemme seuraavien tehtaiden valtuuttama sisäänkelautuvien tarraimien tarkastus- ja huoltopiste: IKAR, DBI-SALA ja Protecta. IKARin turvatarraimet tulee tarkastuksen yhteydessä aina avata, johon meidän tarkastajamme on koulutettu tehtaan toimesta. Samalla voimme vaihtaa tarraimiin varaosia, jos tarpeen. DBI-SALA ja Protecta -turvatarraimet suositellaan avattavaksi tarkastuksen yhteydessä, johon tarkastajamme on tehtaan toimesta koulutettu.

Muiden sisäänkelautuvien tarrainten osalta voimme tehdä visuaalisen tarkastuksen, joka monelle tarrainmerkille riittää. Mikäli tarrain vaatii avaamista, voimme toimittaa tuotteen valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle taholle tarkastukseen/huoltoon.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä teemme tarkastuspöytäkirjan sekä merkitsemme tarralla tarkastetut suojaimet.
0