Maadoituslaitteiden ja jännitteenkoettimien tarkastus

Maadoituslaitteet tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin koulutetun henkilön toimesta. Tarkastajamme tarkastaa työmaadoitusvälineet valmistajan antamien huolto/käyttöohjeiden mukaan. Jännitteenkoettimista mitataan syttymisjännitteet (1-36 kV) ja eristyssauvoihin tehdään vuotovirtamittaus.

Tarkastuksessa vaatimukset täyttäväksi todettuihin välineisiin laitetaan tarran, josta ilmenee tarkastusvuosi ja kuukausi sekä tarkastuksesta tehdään pöytäkirja.
0