Koulutukset turvalliseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa työskentelyolosuhteissa.

Laajalla koulutuskokemuksella voimme tarjota tehokkaita, asiakkaalle räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia mm. verkonrakentamiseen, pylväs- ja mastotyöskentelyyn, pelastusalalle, kaivosteollisuuteen sekä muuhun teollisuuteen. Putoamisvaarallisiin työskentelyolosuhteisiin liittyvät pelastusvalmiudet ovat erikoisalaamme ja koulutamme niitä laajasti.

Koulutuskokonaisuudet toteutetaan loppukäyttäjille sekä teoria että käytännön koulutuksena ja muulle henkilöstölle pääsääntöisesti teoriakoulutuksena.

Valmennamme myös yrityksiä järjestämään asiat turvallisiksi kohteissa, jotta henkilöstön on turvallista toteuttaa työtehtävänsä.

Koulutukset suorittavat alan kärkipään kouluttajat:

Esa Kärnä, IRATA ja SPRAT koulutettu. Laaja yli 15 vuoden koulutuskokemus teollisuudessa. Erikoisalana verkonrakentaminen, pylväs- ja mastotyöskentely sekä näihin liittyvät pelastustoimet.

Ari Piela, IRATA ja SPRAT koulutettu. Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman tason IRATA kouluttaja. Laaja yli 20 vuoden koulutuskokemus. Erikoisalana rope access -työskentely, pelastusala, kattotyöskentely, pelastustekniikat sekä teollisuuden koulutukset hyvin laajasti.
Karna-oy_putomamissuojaimet

Kattotyöskentely

Koulutus on suunnattu kaikille katoilla liikkuville ja työskenteleville kuten rakennusteollisuudelle, lumenpudottajille, kiinteistöhuollolle ja nuohoojille. Peruskoulutuksessa tavoitteena on valmistaa koulutetut turvalliseen kohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun ja turvalliseen työskentelyyn katoilla sekä opettaa valjaiden kiinnityspisteiden erot työn tehostamisen, työergonomian ja turvallisuuden kannalta. Syventävässä koulutuksessa on tavoitteena oppia toimimaan turvallisesti myös jyrkillä katoilla ja kohteissa, joista puuttuvat ankkurointipisteet.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Köysityöskentely

Koulutus on suunnattu kaikille köysien varassa työskenteleville kuten rope access -köysityöskentelijöille, teollisuudelle, pelastusalalle, poliiseille, rajavartiolaitokselle, erikoisjoukoille, siivousalalle, elämyspuistojen rakentajille ja ohjaajille jne.

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa koulutettavat köysissä roikkuen tapahtuvaan liikkumiseen ja työskentelyyn sekä niihin liittyvään suoraan pelastusvalmiuteen. Syventävässä koulutuksessa opetellaan vaativampia tekniikoita köysistöissä liikkumiseen, jolloin koulutus parantaa valmiutta suorittaa monipuolisempia työtehtäviä köysien varassa roikkuen. Koulutuksessa harjoitellaan myös köysityöskentelytilanteessa tapahtuvaa pelastamista haastavimmista kohteista.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Mastotyöskentely

Koulutuksella saa valmiuden liikkua ja työskennellä telemastoissa ja muissa kiinteissä tikkaissa tai ristikkorakenteissa.

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa koulutetut turvalliseen mastossa liikkumiseen, työasemointiin sekä pelastamiseen mastosta. Koulutusta voidaan syventää monipuolisempiin ja tehokkaampiin liikkumis- ja työskentelymenetelmiin mastoissa ja hankkia valmius monipuolisempiin pelastusmenetelmiin.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Pylvästyöskentely

Koulutus on suunnattu puupylväissä työskenteleville.

Koulutuksessa harjoitellaan turvallinen pylväässä liikkuminen, työasemointi sekä työparin pelastaminen. Koulutusta voidaan myös syventää monipuolisempiin ja tehokkaampiin liikkumis- ja työskentelymenetelmiin ristikkopylväissä ja hankkia valmius monipuolisempiin pelastusmenetelmiin.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Säiliötyöskentely

Koulutus on suunnattu säiliöolosuhteissa tai muissa ahtaissa ja suljetuissa tiloissa työskenteleville, esim. vesihuollolle, kemian-, elintarvike- ja meriteollisuudelle. Tavoitteena on valmistaa koulutetut turvalliseen kohteen lähestymiseen, ankkuripisteiden valintaan ja valmisteluun sekä turvalliseen työskentelyyn ja pelastamiseen säiliöolosuhteissa ja suljetuissa tiloissa.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Teollisuustyöskentely

Koulutus on suunnattu teollisuudelle, rakennus-, logistiikka- sekä siivousalalle ja muille aloille, jotka liikkuvat metallirakenteissa ja tikkailla.

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa eri teollisuuden aloilla työskentelevät henkilöt turvalliseen työskentelyyn vaihtelevissa olosuhteissa, oppia valjaiden kiinnityspisteiden erot työn tehostamisen, työergonomian ja turvallisuuden kannalta sekä selventää putoamisen pysäyttävän ja putoamisen estävän järjestelmän erot. Koulutusta voidaan syventää vaativampien kohteiden lähestymiseen, joka mahdollistaa laajempien työtehtävien tekemisen putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja lisää samalla pelastusvalmiutta.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.

Pelastaminen

Koulutus on suunnattu kaikille, joilla on pelastusvalmiustaidoista hyötyä, kuten tehdaspalokunnille, VPK:lle, pelastuslaitoksille, hiihtokeskuksille, elämyspuistojen työntekijöille ja rope access -köysityöskentelijöille.

Koulutuksen tavoitteena on oppia korkeanpaikantyöskentelyn pelastamiseen liittyvät perusteet ja hankkia valmiudet suorittaa perusharjoitteet omatoimisesti määritellyssä kohteessa. Koulutusta voidaan syventää monipuolisempiin pelastus- ja ankkurointitekniikoihin.

Koulutuksen sisältö räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyssä.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teille suunnattu koulutus.
0